Vauvahoidon ohjaus

Vauvanhoidon ohjaus auttaa kuuntelemaan vauvan tarpeita ja ymmärtämään hänen viestejään. Työskentely on hyvin käytännönläheistä ja vauvaa havainnoivaa. Unelle, valveilla- ja yhdessäololle sekä syömiselle etsitään yhdessä vauvan ja vanhempien kanssa hyvää rytmiä. Samalla vauvan käsittely varmistuu, arki helpottuu ja luottamus omaan vanhemmuuteen lujittuu. 

Vauvaan tutustuminen alkaa jo odotusaikana. Kohtuvauvan liikkeiden ja rytmin havainnointi auttaa suuntautumaan kohti vauvaa ja elämää vauvan syntymän jälkeen. Syntymän jälkeen vauvan erilaisten ominaisuuksien, taitojen ja kykyjen havaitseminen sekä temperamentin ymmärtäminen auttaa vauvaan tutustumisessa. Arkisissa vauvan hoivaamiseen ja yhdessäoloon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa on mahdollista havainnoida mistä vauva kiinnostuu, mistä hän pitää ja millaista hoitoa hän tarvitsee. 

Vauvan käsittely ja hoivaaminen voi aluksi tuntua epävarmalta ja vaikealta. Usein äiti kaipaa rinnalleen kokeneempaa ihmistä: mahdollisuutta tutustua vauvaan yhdessä ja etsiä juuri hänen vauvalleen sopivia tapoja tulla hoivatuksi. 

Turvallinen tuttu ääni, vauvalle sopiva lämpö ja valaistus sekä rauhalliset ja varmat otteet saavat vauvan luottavaiseksi, jolloin hän on rauhallisempi ja valmiimpi seurustelemaan tai nukahtamaan. Parhaiten tällainen työskentely ja itseä askarruttavien kysymysten äärelle asettuminen onnistuu kotiympäristössä oman vauva-arjen keskellä. 

Vauvan imettäminen on ensisynnyttäjälle uusi tilanne, joka ei aina suju ongelmitta. Imettäminen voi olla pulmallista myös uudelleen synnyttäjälle. On ymmärrettävää, että juuri vauvan syömiseen liittyvät vaikeudet herättävät herkästi hätää ja ahdistusta vanhemmissa, myös imetysvaiheen jälkeen.

Ymmärtävä, kiireetön ja yksilöllinen kotona tapahtuva ohjaus auttaa äitiä ja vauvaa löytämään luontevan tavan vauvan syöttämiseen olipa kysymyksessä imetys, pulloruokinta tai soseiden syöminen. 

Vauvan univaikeudet. Vastasyntyneen vauvan uni-valve-rytmi on kypsymätön.  Rytmi rakentuu vasta vähitellen ja yksilöllisessä tahdissa. Vauvan kasvaminen ja kehittymiseen liittyvät muutokset heijastuvat unen laatuun ja määrään, samoin vauvan sairastelu. 

Toisaalta univaikeudet voivat myös olla seurausta ulkopuolisista tekijöistä, esimerkiksi vauvan elämässä ja ympäristössä tapahtuneista muutoksista, tai vanhemman voinnin, parisuhteen ja elämäntilanteen ongelmista.

Nukkumaan asettumisen ja nukahtamisen vaikeudet sekä toistuvat heräilyt ovat siis tavallisia välivaiheita vauva- ja pikkulapsiperheissä. Vanhemman antamalla sopivalla tuella on olennainen merkitys unirytmin rakentumiseen. 

Mikäli tilanteet jatkuvat pidempään, ne kuormittavat ja uuvuttavat perhettä. Jatkuvasti valvovan vanhemman on vaikeata kyetä nauttimaan vauvasta ja vanhemmuudestaan. Valvominen vähentää myös joustavuutta perhearjessa ja altistaa ristiriitoihin parisuhteessa. Koko perheen hyvinvoinnin ja jaksamisen vuoksi on tärkeää voida saada riittävän aikaisin yksilöllistä apua vauvan unipulmiin.

Valvovan vauvaperheen kanssa työskentely tapahtuu mieluiten ainakin osaksi kotikäynteinä. Työskentelyssä havainnoidaan yhdessä vanhemman kanssa miten vauva viestii väsymystään ja valmiuttaan nukkumiseen. Havaintojen pohjalta etsitään keinoja miten väsynyttä ja itkevää vauvaa voi parhaiten rauhoittaa ja mitkä tekijät edistävät vauvan hyvää nukahtamista ja rauhallista unta.

Silloin kun on kyse vauvan kehitysvaiheeseen liittyvästä pulmasta, tarvitaan useimmiten 3-5 hoitotapaamista. Tapaamisten välille sovitaan yleensä päivittäiset puhelinkontaktit. Jos vauvan univaikeuksien taustalla on useampia samanaikaisia ongelmia, tarvitaan pidempää työskentelyä. 

Vauvahieronta. Pienen vauvan hellävarainen hierominen vahvistaa vauvan ja vanhemman tutustumista toisiinsa ja lujittaa heidän välistä suhdettaan. Hieronta auttaa vauvaa rauhoittumaan ja sillä on myönteisiä vaikutuksia myös vauvan kasvuun ja kehitykseen. Hieronta tuottaa iloa myös hierojalle. 

Vauvahieronnan otteet on helppo oppia. Vauvan hieromista voidaan harjoitella hoitotapaamisten yhteydessä vastaanotolla tai kotikäynneillä.