HOIDOLLISET KESKUSTELUT:

Hoidolliset keskustelut ja psykoterapeuttinen työskentely käsittelevät raskauteen, synnytykseen, vauvaan ja vanhemmuuteen liittyviä ajatuksia, tunteita ja mielikuvia. Niitä työstämällä voi valmistautua synnytykseen, vanhemmuuteen ja arkeen vauvaperheenä.

Lue lisää
 

VAUVANHOIDON OHJAUS:

Vauvanhoidon ohjaus auttaa kuuntelemaan vauvan tarpeita ja ymmärtämään hänen viestejään. Työskentely on hyvin käytännönläheistä ja vauvaa havainnoivaa. Unelle, valveilla- ja yhdessäololle sekä syömiselle etsitään yhdessä vauvan ja vanhempien kanssa hyvää rytmiä. Samalla vauvan käsittely varmistuu, arki helpottuu ja luottamus omaan vanhemmuuteen lujittuu.

Lue lisää
 

ERITYISTÄ APUA VAIKEISIIN TILANTEISIIN:

Erityistä apua vanhemmuuden vaikeisiin tilanteisiin perhe tarvitsee silloin, kun psyykkinen kestokyky on kovin kuormitettua ja jaksaminen on vaarassa pettää. On tärkeää että perhe ei jää liian yksin, vaan että heille voi järjestyä riittävä psyykkinen tuki ja tarvittava käytännön apu.

Lue lisää
 
 

TYÖNOHJAUS:

Työnohjauksesta ja konsultaatiopalveluista hyötyvät sellaiset työntekijät, jotka työskentelevät odottavien vanhempien sekä vauva- ja pikkulapsiperheiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollossa perustasolla, erikoissairaanhoidossa, järjestöissä sekä erilaisissa kehittämishankkeissa.

Lue lisää
 

KOULUTUS:

Koulutusta. Vauvaperhetyötä eri muodoissaan toteuttavat organisaatiot voivat lähettää yksittäisiä työntekijöitään koulutustilaisuuksiin tai tilata ohjelman itse järjestämäänsä tilaisuuteen.

Lue lisää
 

OSTOPALVELU:

Vuorovaikutushoitoa ja psykoterapiaa.
Ostopalveluina toteutettavia vuorovaikutushoitoja ja psykoterapiaa raskauden aikana sekä vauva- ja pikkulapsivaiheessa.

Lue lisää
 

-