Hoidolliset keskustelut ja psykoterapeuttinen työskentely

Hoidolliset keskustelut ja psykoterapeuttinen työskentely käsittelevät raskauteen, synnytykseen, vauvaan ja vanhemmuuteen liittyviä ajatuksia, tunteita ja mielikuvia. Niitä työstämällä voi valmistautua synnytykseen, vanhemmuuteen ja arkeen vauvaperheenä.

 Epävarmuus. Raskauden myötä oma fyysinen ja psyykkinen muuttuminen voi hämmentää ja ajatus synnytyksestä pelottaa.  Vauvan hoitaminen ja vastuussa olo hänestä voi herättää epävarmuutta ja avuttomuutta. Pelko epäonnistumisesta voi saada mielialasta otteen. Hoito on työskentelyä oman riittävän hyvän äitiyden löytymiseksi ja itseluottamuksen rakentamiseksi.

Vieraus. Ajatus äitiydestä ja siihen liittyvästä elämänmuutoksesta voi tuntua vieraalta. Tulevaa vauvaperheen elämää voi olla vaikea kuvitella. Siksi siihen on vaikeaa valmistautua ja vauva-arki voi yllättää. Joskus vauvaan tutustuminen ja kiintyminen voi olla vaikeaa. Työskentelyssä rakennetaan vähitellen vauvaan ja äitinä olemiseen liittyviä mielikuvia ja sitä kautta äitiyden tuntemuksia ja yhteyttä vauvaan.

Alakulo. Raskauteen, synnytykseen ja vauvan vanhemmuuteen liittyvä epävarmuus ja väsymys voi altistaa myös alakuloon. Äidiksi tuleminen voi myös nostaa mieleen vaikeita menneitä kokemuksia, esimerkiksi omaan lapsuuteen tai aiempaan raskauteen, synnytykseen tai vauvavaiheeseen liittyviä vaikeita tuntemuksia ja pettymystä. Psykoterapeuttisella työskentelyllä voidaan käsitellä näiden tuntemusten vaikutuksia äitiyteen ja helpottaa vanhemmuutta sekä vahvistaa äidin ja vauvan välistä suhdetta.

Pettymys. Joskus vanhemmalla voi olla mielessään tietynlainen kuva uudesta elämänvaiheesta, vauvasta ja omasta vanhemmuudestaan. Todellisuus voi kuitenkin olla toisenlainen. Raskaus, synnytys ja vauvavaiheet poikkeavat omista odotuksista ja haaveista. Myös vauva, hänen hoivaamisensa ja omat vanhemmuuden tuntemukset voivat olla erilaisia kuin odotuksissa ja mielikuvissa. Vanhemmuuteen liittyvää pettymystä on tärkeää voida käsitellä, jotta olisi mahdollista tavoittaa myös onnistumisen, ilon ja nautinnon kokemuksia vanhemmuudessaan. 

Jaksaminen. Elämä vauva- ja pikkulapsiperheessä on välillä kovin kuormittavaa. Lapsi kasvaa ja kehittyy nopeasti. Hän tarvitsee vanhemmiltaan erilaista tukea eri ikävaiheissa. Uusien tapojen löytäminen on vanhemmalle usein vaikeaa ja niiden käyttäminen arjessa vie voimia, etenkin kun jaksamista  voi samaan aikaan verottaa avuttomuus, epävarmuus, pitkään jatkunut väsymys tai akuutit muutokset perheen elämäntilanteessa.  

Erityisesti vanhemmuutta ja parisuhdetta kuormittavia muutoskohtia ovat esimerkiksi uuden raskauden alkaminen ja vauvan syntyminen sekä pienen lapsen päivähoitoon siirtyminen. Miten silloin vahvistaa omaa jaksamistaan? Miten ymmärtää lapsen kokemusta ja auttaa häntä sopeutumaan uuteen tilanteeseen? Keskustelut tällaisista muutoksista vahvistavat vanhempien kykyä yhdessä ennakoida ja valmistella tulevia tapahtumia.