Työnohjaus ja konsultaatio

Työnohjauksesta ja konsultaatiopalveluista hyötyvät sellaiset työntekijät, jotka työskentelevät odottavien vanhempien sekä vauva- ja pikkulapsiperheiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollossa perustasolla, erikoissairaanhoidossa, järjestöissä sekä erilaisissa kehittämishankkeissa. 

Aihepiiri ja keskeiset kysymykset

Työnohjauksessa keskeinen aihepiiri  on tietämys ja ymmärrys raskauteen, synnytykseen ja varhaiseen vanhemmuuteen liittyvästä psyykkisestä prosessista ja sen vaikutuksista vanhemmuuteen.

Työntekijän omassa työskentelyssä esiin tulevat kysymykset määrittävät lähestymistapaa. Miten tunnistaa riittävän hyvää vanhemmuutta ja miten tukea ja vahvistaa olemassa olevaa hyvää? Miten vahvistaa alkavaa vanhemmuutta ja tukea vanhemman ja vauvan välistä suhdetta? Miten tunnistaa riskiä raskauden aikana, synnytyksen jälkeen ja vauva- ja pikkulapsiaikana? Miten sanoittaa havaintojaan ja ottaa huolta puheeksi? Millaisia työtapoja käyttää varhaisen vanhemmuuden arjen tavanomaisissa pulmatilanteissa kuten itkuinen ja vaikeasti rauhoittuva vauva, valvova vauva tai vauva, jonka varhaisessa syömisessä on pulmia. Miten ohjata ja motivoida tarvittavan hoidon ja tuen piiriin? Miten työskennellä kun on vuorovaikutushoidon tarvetta? 

Ketkä hyötyvät työnohjauksesta

Perustasolla:  erityisesti neuvolatyötä tekevät terveydenhoitajat, neuvolan perhetyön työntekijät, odottavien vanhempien ja vauvaperheiden kanssa työskentelevät perheneuvoloiden työntekijät sekä psykiatriset sairaanhoitajat, jotka työskentelevät vauvaperheen äitien kanssa. Työnohjauksesta hyötyvät myös pikkulapsiperheiden kanssa työskentelevät päivähoidon ja kotipalvelun työntekijät. 

Erikoissairaanhoidossa: naistentautien ja synnytysten, pikkulapsipsykiatrian sekä lastentautien työntekijät, jotka työskentelevät vaativissa ja vaikeissa tilanteissa odottavien vanhempien ja vauvaperheiden kanssa.

Äitiyspoliklinikalla, synnytysvastaanotossa ja lapsivuodeosastoilla: erityisesti työntekijät, jotka kohtaavat äitejä ja perheitä, joilla on lapsettomuushoitoja, toistuvia keskenmenoja, synnytyspelkoa, traumaattisia synnytyksiä tai kohtuvauvan ja vastasyntyneen vauvan menetyksiä.

Pikkulapsipsykiatriassa:  vuorovaikutushoitoa antavat työntekijät, jotka työskentelevät vauvaan tai vanhemmuuteen liittyvien vaikeuksien kanssa.

Lastentaudeilla:  työntekijät, jotka työskentelevät erilaisissa vaikeissa vanhemmuuden tilanteissa olevien perheiden kanssa, esimerkiksi keskosena tai sairaana syntyneiden vauvojen kanssa tai sellaisten pienten lasten kanssa, joilla todetaan pitkäaikainen vaikea tai etenevä sairaus tai vamma.

Järjestöjen toiminnassa on monia vauva- ja pikkulapsiperheille kehitettyjä palveluja, joiden työntekijät myös hyötyvät työnohjauksesta.

 

Käytännön järjestelyt

Työnohjaus voi olla yksilö- tai ryhmätyönohjausta tai siihen voi osallistua koko työryhmä. Työskentelyaika on tavanomaisesti 1,5 - 2 tuntia, mutta työnohjaus voidaan sopia myös pidemmäksi ajaksi. Työnohjaus tapahtuu tilaajan luona tai Espoonlahden vastaanottotiloissa.