Miten työskentelemme?

Tarpeen arviointi

Ensimmäisillä tapaamisilla arvioidaan yhdessä tilannetta ja mahdollisesti tarvittavan tuen tai hoidon luonnetta. Se voi olla esimerkiksi huolien tai pelkojen jäsentämistä, tai raskauteen, synnytykseen, vauva-aikaan ja vanhemmuuteen liittyvien tilanteiden ennakoimista ja kohtaamista, tai se voi liittyä parisuhteen vaikeuksien käsittelyyn. Se voi olla myös vauva-arjen konkreettista ohjausta ja tukemista. Vastaanotolla tai kotikäynneillä voivat mukana äiti, molemmat vanhemmat, äiti ja vauva tai koko perhe.

Miten usein?

Joskus muutama kerta voi riittää. Yleensä tapaamisia jatketaan muutamien kuukausien ajan sopivalla tiheydellä, esimerkiksi kerran viikossa, tai vauva-ajan eri vaiheita myötäilemällä. Psykoterapeuttisessa työskentelyssä säännöllisten tapaamisten tarve jatkuu yleensä pitempään.